Tuesday, September 2, 2008

चोकबहादुर थापा

जन्म - वि.स. १९११ साउन, १७ गते चापटारी, स्याङ्जा ,
सेवा - नाकेरी, विधा - कविता/प्रबन्ध, अन्य ..........,

मौलिक कृति
१)हृदयको उद्गार-कविता संग्रह-वि.स.२०२१
२)एउटा नयाँ बिहानको प्रतीक्षामा-कविता संग्रह
३) स्मृतिका केही चित्रहरु-ऐतिहासिक प्रबन्ध-इ.१९८०

सम्पादित, अनुदित र फुटकर कृति
१)परिषद्पत्र - संयुक्त सम्पादन
२)विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा कविता,लेख प्रकाशित
ठेगाना - निवास - नेपाली मन्दिर पल्टन बजार, गुवाहाटी ७८१००८, रिहाबारी -असम
कार्यालय - असम राज्यिक परिवहन निगम, पल्टन बजार, गुवाहिटी, भारत

0 comments: