Monday, September 8, 2008

कृष्णप्रसाद काफ्ले

जन्म - वि.स.२०००, कृष्णष्टमी, विराटनगर,
सेवा - निजी व्यवसाय, शिक्षा - एम.ए सम्मको अध्ययन,
विधा - कविता, अन्य...........
पहिलो रचना - वि.स. २०१६ मा कविता प्रकाशित

मौलिक कृति
१) घाइते तपस्वीको चित्कार-२०४०,
२) सुषमा ३) जरुर साथी म पनि पागल-२०३०,
४) म हुन्न ब्रह्मचारी रे-२०३२
५) कोपिला-कविता संग्रह
६) मेरो संघर्ष मेरो जीवन-२०३५
७) मेरो तपस्या - मेरो अडान-वि.स. २०४७-निबन्ध संग्रह

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कविता, निबन्ध, लेख आदि प्रकाशित
पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
१) विद्यार्थी जीवनमा विभिन्न पुरस्कारहरु प्राप्त
ठेगाना - निवास - डिल्लीबजार, स्वामी निवास, काठमाडौं, ४१७३३८
कार्यालय - बागमती पुस्तक भण्डार, डिल्लीबजार, काठमाडौं

0 comments: