Tuesday, September 9, 2008

कुन्दन शर्मा

जन्म - इ. १९४३, अक्टुबर २५, बीरगञ्ज,
सेवा - गृहस्थी, शिक्षा - एम्. ए. -अर्थशास्त्र,
विधा कविता,अन्य...........

मौलिक कृति
१) मेरा कविताहरु-कविता संग्रह-वि.स. २०४५
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति - विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कविता प्रकाशित
ठेगाना - निवास - उत्तरप्रदेश, सिकारपुर, बुलन्द, भारत,

0 comments: