Friday, September 12, 2008

उपेन्द्र श्रेष्ठ

जन्म - वि. सं. १९९२, माघ २० गते, चीसापानी
शिक्षा - स्वाध्याय बिधा - कविता,अन्य ... ... .

मौलिक कृति -
१) निम्तो - कविता संग्रह - वि. सं. २०१७
२) पंचायत - कविता संग्रह - वि. सं. २०२५
३) उपेन्द्र श्रेष्ठका कविता - कविता संग्रह - वि. सं. २०३९

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति -
१) शिलान्यास - मासिक - सम्पादन
२) विभिन्न पत्र - पत्रिकाहरुमा कविता, लेख प्रकाशित
पुरस्कार, मान - सम्मान, पदक - गो. द. बा. चौथा प्राप्त
ठेगाना - निवास - ४ / ५९७ ढल्को क्षेत्रपाटी, काठमाडौ, २२५८१६, २१२४८७

0 comments: