Friday, September 12, 2008

उपेन्द्र सुब्बा


मौलिक कृतिहरु
डांडामाथिको घामजून र गडतीरको रांकेभूतहरु-कविता संग्रह
होङग्रायो भोग पाङग्रा-कविता संग्रह
श्रृजनशील अराजक समूहका सदस्य

हाल - धरान

0 comments: