Tuesday, September 9, 2008

कुलचन्द्र गौतम

जन्म - वि.स. १९३४, जीवनपुर पश्चिम १ नं.
निधन - वि.स. २०१५, मंसीर, बनारस, भारत,
सेवाः शिक्षा, शिक्षा - साहित्यचार्य,
विधा - काव्य/समालोचना, अन्य.............,
पहिलो रचना - वि.स. १९५६ "पुरुषार्थ कल्पवल्ली" पद्य कृति प्रकाशित

मौलिक कृति
१) पुरुषार्थ कल्पवल्ली-पद्य-वि.स. १९५६
२) अमरकोश-टीका-१९५७
३) स्वयं वैद्य-आयुर्वेद-वि.स.१९७२
४) अलङ्कार चन्द्रोदय-लक्षणग्रन्थ-वि.स.१९७८
५) राघबालङ्कर-लक्षणग्रन्थ-वि.स.२०१६,
६) अलङ्कार संग्रह-वि.स.२०१४,
७) लोक शिक्षा
८) तत्वबोध-वि.स. २०२७
९) स्वर्ण तुलादान
१०) शिवमहिमा स्तोत्र
११) प्रपंचचार्य-वि.स.१९९३
१२) अन्माद-वि.स.२०१०
१३) दुर्गे पहिमाम्
१४) महिम्न स्तोत्र-वि.स. १९९७
१५) दत्तचर्या र दत्तचर्यासार संग्रह-१९७१
१६) भागवत मञ्जरी-संस्कृतमा वि.स. १९८४
१७) आदर्श दम्पति सीतारामौ-संस्कृतमा-वि.स.२०१२
१८) गङ्गा-गौरव-संस्कृतमा
१९) हरिवरिवस्या-संस्कृतमा
२०) वन्दना युगल-संस्कृतमा
२१) आयुर्वेदीय योगको-संस्कृतमा

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) तुलसीकृत रामायण-अनु.
२) ज्योति-चारमहिने-संयुक्त संस
३) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा रचना प्रकाशित

पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
१) विद्वत् शिरोमणि -श्री ५ त्रिभुवनबाट प्राप्त
२) गो.द.बा. प्राप्त

0 comments: