Wednesday, September 3, 2008

गिर्मी शेर्पा

जन्म - इ. १९८४, डिसेम्बर १, भरेङ्ग बस्ती पश्चिम सिक्किम,
सेवा - सरकारी सेवा, शिक्षा - स्नातक,
विधा - कविता, अन्य...........

मौलिक कृति
१) बाँझो दिनमाथि पल्हाएका केही फूलहरु-कविता संग्रह-इ.१९७८
२) हिफोक्रिट चाँप गुरास र अन्य कविता-कविता संग्रह -इ.१९८८

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) मुक्त-स्वर-सामायिक-सम्पादन
२) झिल्का-मासिक-सम्पादन
३) प्रतिविम्ब-मासिक संयुक्त सम्पादन
४) भानु स्मारिका-संयुक्त सम्पादन
५) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कविता, लेख, निबन्ध प्रकाशित

पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
१) इ.१९९१ को 'भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्का' प्राप्त हिफोक्रिट चाँप गुँरास र अन्य कविता" का लागि
ठेगाना - निवास - डाँडा गाउँ, तादोङ्ग, गान्तोक सिक्किम फोन - २९८४
कार्यालय - गृह विभाग सिक्किम सरकार, गान्तोक

0 comments: