Wednesday, June 4, 2008

माधुरी भट्टराई

जन्म - वि.स. १९८४, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं,
सेवा - गृहिणी, शिक्षा - साधारण,
विधा - काव्य, अन्यः..........,

मौलिक कृति
१) श्रीकृष्ण सुधा-वि.स. २०२४ २) विनय पुकार-वि.स.२०३४
३) मधुशाष्टकम-कविता संग्रह-वि.स.२०३५ ४) रत्नज्योति-कविता संग्रह-वि.स. २०४४
५) मूकवेदना-नाटक-वि.स. २०३८ ६) रामजानकी गाथा -तुलसीकृत रामायण बालकाण्ड-वि.स.२०३१
७) प्रभुदर्शन-काव्य-वि.स. २०५३ ८) प्रभु वेदना-काव्य-वि.स.२०५२
९) आनन्द लहरी १०) हाम्रो स्वदेश राम्रो ११) चाहन्छ के - लोक हाँ १२) भज गोविन्दम्

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) स्तोत्र संग्रह-अनुवाद-वि.स.२०४७ २) दुर्गावहादुरद्वार स्तोत्र-अनुवाद-वि.स.२०३६
३) श्री तुलसीकृत श्रीराम चरित्रमानस भावानुवाद रामायण-वि.स. २०४९

पुरस्कार, मान-सम्मान, फुटकर कृति-१) मैनाबहादुर पुरस्कार २) नेपाली साहित्य मन्दिरद्वारा अभिनन्दित
ठेगाना - निवास - धोवीधारा, काठमाडौं फोन - ४१४२८१

0 comments: