Monday, June 16, 2008

बोधविक्रम अधिकारी

जन्मः- वि.सं.१९५१, काठमाण्डौ निधन - वि.सं.२००८, फागुन, काठमाण्डौ
सेवा - प्राध्यापन शिक्षा - एम्. ए. -नेपाली
विधाः- दन्त्यकथा/लेख अन्यः...........

मौलिक कृतिः -
१) नेपाली दन्त्यकथा - दन्त्यकथा संग्रह
फुटकर कृतिः - विभिन्न पत्र - पत्रिकाहरुमा कथा, लेख, निबन्ध प्रकाशित

0 comments: