Monday, June 16, 2008

पुष्कर शम्शेर

नाम - पु्ष्कर शम्शेर ज.ब.रा.
जन्म - वि.सं. १९५८, पुष, ज्ञानेश्वर, काठमाडौ
निधन - वि.सं. २०१८, जनकपुर,
सेवा - प्राध्यापन, शिक्षा - आई.ए.
विधा - कथा / ब्याकरण, अन्य
संलग्नता - ने.भा.प्र.संग सम्बद्ध / नेपाली भाषानुबाद परिपद्का अध्यक्ष,

मौलिक कृति -
१) पुष्कर शम्शेरका कथाहरु - कथा संग्रह - सं. दयाराम श्रेष्ठ
२) नेपाली सजिलो ब्याकरण-अनुबाद,
सम्पादित, अनुदित र फुटकर कृति
१) अंग्रेजी - नेपाली कोश - सम्पादन -२) शी -अंग्रेजी उपन्यास - अनुबाद,

0 comments: