Thursday, June 19, 2008

पं. पद्मप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना,

जन्म - बि.सं. १९५९, करफोक, इलाम, निधन - बि.सं. २००१, मोप्रेम आसम,
शिक्षा - शास्त्री, विधा - गद्य, पद्य, अन्य

मौलिक कृति
१) रामायण शिक्षा पद्मप्रकाश -२) रामायण सप्तरत्नम् -३) धनुषभङ्ग -४) कर्तब्य शिक्षा,
सम्पादित, अनुबादित र फुटकर कृति - बिभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा बिबिध रचना प्रकाशित,

0 comments: