Monday, June 16, 2008

पूर्णप्रसाद ब्राह्मण

नाम - पूर्णप्रसाद दवाडी
जन्म - वि.सं. १९७९, आषाढ, काफल डाँडा, गोरखा,
निधन - वि.सं. २०४६, काठमाडौँ,
सेवा - सरकारी, शिक्षा - पूर्वी मिमांसामा आचार्य,
विधा - कविता / कथा / उपन्यास, अन्य ... ... ...,
पहिलो रचना - वि.सं. १९९८ मा "आँखा" पत्रिकामा "ए भोक" शीर्षकको कविता प्रकाशित,

मौलिक कृति
१) अगुल्टा - कविता संग्रह -२) एक्काईस कथा - कथा संग्रह -३) म लोग्ने हुँ - कथा संग्रह
४) झिल्का - कथा संग्रह -५) एघार कथा - कथा संग्रह -६) एकतीस कथा - कथा संग्रह
७) एक कथा - उपन्यास,
फुटकर कृति - विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा लेख, निबन्ध, आदि प्रकाशित,
ठेगाना - निवास - छाउनी, काठमाडौँ,

0 comments: