Thursday, June 19, 2008

पहलमानसिंह स्वाँर

जन्म - वि.सं. १९३५, मंसीर ७ गते, रिडिकोट, सेती, निधन - वि.सं. १९९१,
सेवा - सरकारी, शिक्षा - स्वाध्याय,
विद्या - नाटक / काव्य, अन्य ... ... ...,

मौलिक कृति -
१) अङ्केदुशेखर - १९६० -२) प्रेमावृतवचन संग्रह - १९६०
३) अटलबहादुर - नाटक - १९६२ -४) बिमलादेवी -नाटक - २०३२
५) जगतसिंह - नाटक २०३९ -६) विष्णुमाया नाटिका - २०३३
७) सदरजेल कारखानाको नियम - १९८४ -८) कर्टाई बुनाई १९९८
९) लालभागा - नाटक -२०३३ -१०) योगदर्शन -२०२६
११) बालोपदेश - २०१६ -१२) एक लाख रुपिंयाको चोरी - २०३८
१३) प्रेमरञ्जन श्रृङ्गार २०३२ -१४) कर सम्बन्धि एक सुझाव - २०१६
१५) स्वाँरको कुरा -२०३४ -१६) किष्किन्धा काण्ड - २०३३
१७) नेपाल उधोग कला कम्पनीको साधारण नियम - १९८६
१८) सदरजेल कारखानामा बनेका मालका ...... - १९८८
१९) अछामका चाडपर्व - २०३२ -२०) खोर रहस्य - २०३२
२१) पहलमान भजनमाला - २०३८ -२२) रत्नावली नाटिका - २०३४,

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) अभिज्ञान शाकुन्तल-अनुवाद -२) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा फुटकर रचना प्रकाशित,
ठेगाना - निवास - स्वाँर निवास, बानेश्वर, काठमाडौँ ,

0 comments: