Friday, June 20, 2008

ध्रुब

नाम - ध्रुव दुवाडी
जन्म - वि.सं. १९७५, जेठ, नक्साल, काठमाडौ,
सेवा - स्वतन्त्र, शिक्षा - बी.ए.,
भ्रमण - नेपाल, भारत अमेरिका / विधा - कथा / काव्य, अन्य... ... ...,

मौलिक कृति
१) ज्वाला - कविता संग्रह - भाग १ इ. १९४९
२) ज्वाला - कविता संग्रह - भाग २ - वि.सं. २००४
३) सुन्दरी - काव्य -४) बाल विनोद - बाल कविता संग्रह - वि.सं. २०१४
५) बाल कथा - बाल कथा संग्रह इ. १९५७,
फुटकर कृति - विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कथा, कविता प्रकाशित,

ठेगाना
निवास - ख १ / ६०० कालिकास्थान -घट्टेकुलो, डिल्लीबजार, काठमाडौ, ४११११७,

0 comments: