Monday, June 16, 2008

भगवत कुमारी पाण्डे

जन्मः वि.सं.१९५३ , कालिकास्थान, काठमाण्डौ
सेवा - गृहस्थी शिक्षा - साधारण
विधाः- काव्य,अन्यः...........

मौलिक कृतिः -
१) भक्ति तिलक - काव्य - वि. सं. १९७६ -२) भगवत पुष्पाञ्जली - कथा - वि. सं. २०२९.
फुटकर कृतिः - विभिन्न पत्र - पत्रिकाहरुमा कविता प्रकाशित
ठेगाना - निवास - मैजूबहाल, चाबेल, काठमाण्डौ

0 comments: