Saturday, February 2, 2008

लोकप्रिया देवी - घिमिरे

नाम - लोकप्रिया देवी जोशी
जन्मः वि.सं. १९५५, जेठ, धोबीधारा , काडमाडौं
निधन - वि.सं. २०१७, जेठ, काठमाडौं
सेवा - गृहिणी / शिक्षा - स्वाध्याय
विधाः- कविता / कथा,अन्यः ................
पहिलो रचना - वि.सं. १९९२ मा " शारदा" मा "शान्तालाई जवाफ " शीर्षकको कविता प्रकाशित
मौलिक कृतिः -
१) लोकप्रिया देवी - कथा ,कविता संग्रह - शशी रिमालबाट सम्पादन - वि.सं. २०४०
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
१) विभिन्न पत्र- पत्रिकाहरुमा कविता,कथा प्रकाशित
ठेगाना - निवास - २०/ ३९४ नक्साल, नारायण चउर, काडमाडौं

0 comments: