Friday, February 1, 2008

विश्वनाथ न्यौपाने

जन्मः वि.सं. १९९७, जेठ, चिप्ली चउर पोखिम्, भोजपुर
निधन - वि. सं. २०४७, काठमाण्डौ
सेवा - नेपाल राष्ट्र बैंक / शिक्षा - एम्. ए. -नेपाली)
विधाः कविता/ कथा,अन्यः ...
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
१) जनकपुरका कविता -२) बालकहरुको संसार

0 comments: