Saturday, March 15, 2008

राजनारायण प्रधान

जन्मः- वि.सं. १९९२, पुष, कलकत्ता, भारत
सेवाः- प्राध्यापन / शिक्षा - एम्. ए. -कमर्स
विधाः- जीवनी /समालोचना,अन्यः ................
मौलिक कृतिः -
१) पन्ध्र प्रसिद्ध पुरुष जीवनी संग्रह -२) पैंतीस प्रसिद्ध पुरुष जीवनी संग्रह -३) केही कृति - केही स्मृति समालोचना
४) विश्वका दश महान् नाटकहरु समालोचना -५) नौ नामी नेता जीवनी संग्रह -६) दार्जीलिङ डायरी व्यंग्य संग्रह
७) कति हाँस्ने ल - हास्य व्यंग्य संग्रह
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
१) दार्जीलिङका कथा र कथाकार १ सम्पादन -२) दार्जीलिङ्गका कथा र कथाकार २ सम्पादन
३) दियालो मासिक सम्पादन -४) सत्य कथाहरु सम्पादन १९७०
५) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा लेख, जीवनी, समालोचना प्रकाशित
पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
१)भानु पुरस्कार विश्वका दश महान् नाटकका लागि
ठेगाना - निवास - २ गुड्ढीरोड, दार्जीलिङ, २९९० / कर्यालय - सेन्ट सोसेफ कलेज, दार्जीलिङ

0 comments: