Saturday, March 15, 2008

राजेन्द्र शलभ

नाम - राजेन्द्र शर्मा
जन्मः- वि.सं. २०१५, पुष १ गते, भद्रपुर ९, झापा
सेवा - प्राध्यापन / शिक्षा - एम्. ए. -नेपाली
विधाः- कथा/समालोचना,अन्यः.............
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
१) दुबो गोजिको सम्पादन
२) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कविता, मुक्तक, लेख आदि प्रकाशित
पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
वि.सं. २०४१ मा र्सवश्रेष्ठ अभिनेता -ने.रा.प्र. प्र.
वि. सं. २०४१ र वि.सं. २०४२ मा र्सवश्रेष्ट निर्देशक -जी.ए.ए.
निवास - शर्मा निवास, भद्रपुर १९०१ झापा
कार्यालय - नेपाल ल क्याम्पस पदर्शनीमार्ग काठमाडौ

0 comments: