Saturday, March 15, 2008

रमेश तफान

नाम - रमेशकुमार क्षेत्री
जन्मः वि.सं. २०११, विराटनगर, मोरङ्ग
सेवा - रा.स. स. / शिक्षा - एम्. ए. -राजनीति शास्त्र
भ्रमण - नेपाल, भारत,बङ्गलादेश, पाकिस्तान
विधाः- कविता, अन्यः .......
कविता मौलिक कृतिः -१
) सिपाहीको चिठ्ठीबाट कविता संग्रह वि.सं. २०४४
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
१) आन्दोलन सम्पादन -२) पुनस-सम्पादन
३) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा कथा, कविता, लेख प्रकाशित
पुरस्कार, मान-सम्मान, पदक
१) विराटनगरमा भएका विभिन्न कवि गोष्टीमा पुरस्कृत
ठेगाना - निवास - गोश्वारापूर्व, सरस्वतीटोल,विराटनगर १०/३
हालः- मैजुबहाल, चावेल, काठमाडौं, कार्यालय - रा. स. स.,सिंहदरबार, काठमाण्डौं

0 comments: