Wednesday, October 8, 2008

अञ्जीर प्रधान

साहित्यिक नाम - अञ्जीर प्रधान " पीडित "
जन्म - वि. सं. २००६, भाद्र, ठमेल, काठमाडौ
सेवा - प्राध्यापन
शिक्षा - एम्. कम.
बिधा - कविता अन्य
अस्वीकृत जमातसँग सम्बद्ध
पहिलो रचना - वि. सं.२०१५ तिर विद्यालयको पत्रिकामा कविता प्रकाशित

सम्पादन,अनूदित र फुटकर कृति
१) रेषा - साहित्य संकलन -सम्पादन
२) महामन्त्र - सम्पादन
३) विभिन्न पत्र - पत्रिकाहरुमा कविता प्रकाशित
ठेगाना - निवास - क - ३/७२, काठमाण्डौ - ३, टेकु, पुरानो भन्सार, २१६०९२
ख) कार्यालय - पब्लिक यूथ क्याम्पस, धोबीचौर, काठमाण्डौ

0 comments: