Sunday, August 17, 2008

तीर्थराज अधिकारी

जन्मः- वि.स. २०१४, लप्सीबोट, गोरखा,
सेवा - शिक्षण / शिक्षा - एम. ए -नेपाली,
विधा - कविता/समालोचना, अन्यः........,
पहिलो रचना - वि.स. २०३५ मा "गोरखापत्र" मा मेरो प्यारो देश" शीर्षकको कविता प्रकाशित

मौलिक कृति
१) केही कवि केही कविता-सहलेखन-कविता संग्रह-वि.स.. २०४३

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
१) गोरखा-गौरव-सम्पादन
२) रत्न स्मारिका-सम्पादन
३) विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुको लेख, कविता र समालोचना प्रकाशित

ठेगाना - निवास - नया बानेश्वर, काठमाडौं, फोन - २२३५८७
कार्यालय - हिमालय विद्या मन्दिर, सिफल, काठमाडौं, ४७१५७९

0 comments: